19 Feb 2010

Distros nin Côr Meibion Maelgwn

Tuj post la bankedo je vendredo vespere de la Brita Kongreso, inter 21.00 kaj 21.30, distros nin Côr Meibion Maelgwn, virvoĉa ĥoro, kiu gajnis la unuan premion en la pasinta Nacia Ejstedvodo (Kulturfesto). Ni ne deziras ke la 60 ĥoranoj estu pli multnombraj ol la kongresanoj, do aliĝu amase al la Kongreso!

No comments: