18 May 2010

la kongresa libreto


Oni petis min alretigi la kongresan libreton por tiuj kiuj ne povis ĉeesti.

Do jen la ligo.

post la kongreso

Nu, mi sidas en trajno laŭvoje hejmen al suda Kimrio post la Brita Kongreso. Mi kredas ke mi estas la lasta LKK-ano oficiale forlasis la kongresan urbon (kvankam unu kompreneble loĝas tre apude). Baldaŭ, do, ĉi tiun blogon ne plu estos ĝisdatigita. (Tiuj kiuj ankoraŭ ŝatus sekvi miajn blogaĵojn povos tion fari per mia persona blogo ĉe http://eriketo.blogspot.com

Dum la kelkaj venontaj tagoj, tamen, mi metos kelkajn informojn ĉi tie kiuj ŝajnas al mi eble utilaj al tiuj kiuj ĉeestis la kongreson, al tiuj kiuj ŝatus estontece viziti Kimrion, kaj al tiuj kiuj ŝatus venontjare kongresi kun ni en Britio.

Mi sukcesis havi iom da tempo preni la telferon al la pinto de Granda Ormo. Vi eble povos konstati de la foto ke mi tre timis!

16 May 2010

Dankon al kongresumantoj!

Estas la 19.30a dimanĉan vesperon. La oficiala kongresa programo nun finiĝis. Restas la tuttaga ekskurso morgaŭ,sed por la momento la kongresejo estas trankvila kaj kvieta.

Dum la venontaj tagoj ni metos ĉi tie fotojn kiujn ni ĉiuj faris dum la kongresa semajnfino.

Intertempe, tamen, mi mallonge blogadas por danki al ĉiuj kiuj iel kontribuis al tre agrabla kongreso. Miaj kunlaborantoj en la Virtuala Kongresa Komitato arde laboris antaŭ kaj dum la kongresa semajnfino. Al ili multegajn dankojn. Ankaŭ mi dankas al geedzoj/gepartneroj de VKK-anoj kiuj faris grandan helpan laboron. Ili scias kiuj ili estas.

Dankon ankaŭ al prelegantoj, kursgvidantoj, librovendantoj, EAB-komitatanoj, fotofarantoj, portantoj de skatoloj, ktp, ktp, ktp....

Kongreso estas nenio sen kongresumantoj. Al vi kiuj ĉeestis kaj partoprenis, ni esperas ke vi ĝuis/ankoraŭ ĝuas la kongreson kaj forportos bonajn memorojn pri la kongreso, pri la kongresa urbo Llandudno kaj pri Kimrio (ĉar la suno eĉ brilis ĉi tie super ni!)

Al ne ĉeestantaj geamikoj tutmonde kiuj sendis bondezirojn al ni - ankaŭ ni reciproke salutas vin.

14 May 2010

Hodiaŭ ni kongresos!

Esperanto-parolantoj el la tuta Brito kaj aliaj landoj estas vojaĝante al Llandudno en Norda Kimrio por la Brita Kongreso kiu komeciĝas hodiaŭ.

Jen Llandudno ĉi-matene:
La akceptejo malfermiĝas je la 3-a horo ptm.

Ĝis tre baldaŭ!

10 May 2010

Cynhadledd Esperanto yn Llandudno

Bydd siaradwyr Esperanto, yr Iaith Ryngwladol, yn cael clywed am y diddordeb cynyddol yn yr iaith wrth iddynt gwrdd yn Llandudno dros y Sul.

Bydd Llandudno yn cynnal y Gynhadledd Esperanto genedlaethol eleni yng ngwesty mawreddog yr Imperial ar lan y môr. Bydd siaradwyr Esperanto so Brydain yn ei mynychu, ayn ogystal â chynadleddwyr o ddeg o wledydd eraill.

Mae'r siardwyr gwadd yn cynnwys yr awdures Esperanto Anna Loewenstein o'r Eidal,a'r geiriadrwr yr Athro John Wells o Goleg y Brifysgol, Llundain. Bydd Anna'n sôn am ysgrifennu ffuglen ar gyer cynulleidfa ryngwladol , a bydd yr Athro Wells yn lansio'i eiriadur Esperanto-Saesneg newydd.

Bydd Côr meibion Maelgwn yn canu nos Wener a bydd gwasanaeth yn Eglwys Sant Ioan fore Sul . Mae Ei Mawrhydi, y Frenhines, eisoes wedi ysgrifennu yn Gymraeg, i ddymuno'n dda i'r Gynhadledd. Bydd Maer Llandudno'n mynychu hefyd.

Esperanto yw'r 22ain yn y rhestr o ieithoedd a ddefnyddir yn ôl Wikipedia, o flaen Daneg ac Arabeg. Mae'n ddewis iaith gan Google, Skype, Firefox a Facebook. Iaith lafar a llenyddol yw Esperanto sy'n perthyn i bawb ac i neb yn yr un modd, a ddefnyddir ganb bobl sy'n siarad dwy neu ragor o ieithoedd ledled y byd ac sydd o blaid amrywiaeth ieithoedd.

6 May 2010

Kongresa Diservo

Kiel kutime, okazos ekumena Diservo en la kadro de la Brita Kongreso. Ĉi-jare la kongresa Diservo okazos je 09.15 dimanĉon ĉe la Metodista Preĝejo St John's (Sankta Johano) kiu troviĝas ne longa distanco for de la kongresejo en Mostyn Street.

La Federacio de Britaj Kristanaj Esperantistoj aranĝos la Diservon, kun gast-parolanto, Pastro Rikardo Hall, kiu parolos pri la temo 'Eterna Komencado en la vivo'.

Dum la Diservo estos monkolekto por bonfara asocio. Ni ankaŭ kantos kelkajn himnojn laŭ konataj kimraj melodioj.

Ni bonvenigas ĉiujn, el ĉiuj kredoj kaj el neniu kredo. Se vi ŝatus pasigi kelkajn momentojn kviete en kontemplado je la komenco de la tago, venu.

5 May 2010

Kunportu brokantajn librojn al la kongreso!

Ordigu vian hejmon kaj kunportu brokantajn librojn!

Kiam vi pretigos vian valizon, bonvolu konsideri enmeti Esperanto-libron kiun vi ne plu bezonas.

La Loka Kongresa Komitato, baldaǔ ne plu virtuala, deziras vendi brokantajn librojn profite al la kongresa kaso.

Tiu malnova vortaro “Teach Yourself” aŭ poemaro kiun vi ne plu legas kun plezuro povus esti precize tio kion iu aliakongresano serĉas. Do bonvolu serĉi jam nun!

Kaj ne forgesu pri malnovaj revuoj! Forigante el via loĝejo malnovajn revuojn, vi povos kunporti trezorojn por la novaj gesamideanoj.

Fine, rigardu ĉe eBay por vidi ke eĉ malnovaj Jarlibroj kaj kongreslibroj povas havi aĉetontojn. Dankon anticipe!

4 May 2010

Ĉu plaĉas al vi glaciaĵo?

Ĉu plaĉas al vi glaciaĵo? Nepre trovu la tempon inter kongresaj programeroj viziti la glaciaĵejo Cadwaladers kiu troviĝas en Mostyn Street.

Cadwaladers ekzistas en Kimrio ekde la jaro 1927 kiam ilia unua butiko fondiĝis en la urbo Criccieth. (Tiuj kongresanoj kiuj partoprenos la tagekskurson je lundo la 17a havos la oportunon viziti la originalan vendejon).

Glaciaĵoj diversgustaj, kremo, ĉokolado, fruktoj, kukoj, kafoj, pasteĉoj estas nur kelkaj el la specialaĵoj kiuj atendas vin.

Se ne forgesu reveni al la kongreso poste!

27 Apr 2010

spektu filmeton

Nur iom pli ol 2 semajnoj ĝis la komenco de la Brita Kongreso. Do, se vi ŝatus veni kaj ankoraŭ ne aliĝis - rapidu!

Hodiaŭ mi trovis interesan filmeton pri la tramjovo ĉe Llandudno (pri kiu mi antaŭe blogis). La filmeto estas en la angla lingvo, sed por tiuj kiuj ne parolas la anglan, estas interesaj panoramoj pri Llandudno. Spektu la filmeton ĉi tie.

14 Apr 2010

Sendu bondezirojn al la Brita Kongreso!

La kongreso okazos post nur 4 semajnoj. Abundas la aranĝendaĵoj!

Se vi ŝatus partopreni la kongreson, ĉiuj detaloj haveblas ĉi tie.

Se ne eblos partopreni, vi tamen povos sendi bondezirojn al la kongresumantoj pere de nia reta gastlibro.

9 Apr 2010

Antaŭmendu la bankedon kaj ekskurson

Nun eblas antaŭmendi la kongresajn bankedon kaj ekskurson perrete.

La kongresa bankedo (detaloj ĉi tie) kostos po £23 persone.

La lunda ekskurso (detaloj ĉi tie) kostos po £11 persone.

Antaŭmendu ĉi tie.

5 Apr 2010

Pli pri la ekskurso

Lundon de la kongresa semajnfino estos ekskurso por tiuj kiuj volos/povos partopreni. Mi ĵus ricevis la jenajn informojn pri tio:

"Unue ni vizitos la urbon Caernarfon kie ni restos unu horon. Tie oni povos aŭ viziti la kastelon aŭ la kajon de kie oni bone vidas la insulon Anglesey/Môn.

De tie ni pluveturos al Criccieth por lunĉo kaj eventuale vizito al plua kastelo de Reĝo Edvardo. Oni restos tie horon kaj duono. Poste ni traveturos la belajn valojn Aberglaslyn kaj Nant Gwynant.
Ni poste pluveturos al Betws y Coed kie ni pasigos unu horon antaŭ ol sekvi la valon Conwy ĝis Llandudno.Ni revenhoro estos 17h30. Kosto: £11 Lokoj estas limigitaj, do, anoncu vin frue."

Ekskursontoj povas antaŭmendi pere de Esperanto-Asocio de Britio.

26 Mar 2010

Ĉu vi pepas?

La kongresejo por BK2010 havas rapidan, sendratan retkonekton en preskaŭ ĉiuj ĉambroj. Do, se vi estas pepanto, bloganto, retumanto, kunportu vian porteblan komputilon/iPod-Tuŝon/notblokan komputilon ktp!

Se vi ne komprenas la antaŭan frazon, ne maltrankviliĝu! Ni ankaŭ multe kunbabilados neelektronike laŭ tradicia metodo :)

21 Mar 2010

Distra Vespero


La sabaton vesperon de la kongresa semajnfino okazos Distra Vespero kaj, kiel kutime, ni serĉas kontribuontojn.

Eventualaj kontribuontoj sin proponu al Hilary Chapman kun detaloj pri via varietaĵo!

15 Mar 2010

kongresa bankedo

Venis al mi diversaj demandoj pri la kongresa bankedo. Jen, do, kion mi scias ĝis nun:

La kongresa bankedo okazos je la 20a horo vendredon la 14an de majo en la Imperia Hotelo (la kongresejo).
Kiam vi aliĝos al la kongreso, vi ricevos detalojn pri antaŭmendo de la bankedo. (Se vi jam aliĝis, vi baldaŭ ricevos tiujn detalojn). Ankaŭ eblos aĉeti biletojn por la bankedo ĉe la kongresa akceptejo.
La kosto de la bankedo estas po £23 persone. Verŝajna menuo estos:

Pasteĉo de miksitaj kimraj fromaĝoj, poreoj kun mustardo Llanrwst, kompoto el pomoj kaj vinberoj, rostitaj pantranĉeroj

* * * * *

Rostita rosmarenkuirita ŝafidaĵo kun porea terpomkaĉo, karotoj kuiritaj kun citrono, verdaj fazeoloj kaj menta saŭcoPastaĵo de legomoj kaj miksitaj legumoj, buterkuirita spinaco,
saŭco el tomatoj

* * * * *

Torto de freŝaj fragoj kun glaciaĵo de viskio Penderyn

* * * * *

freŝe muelita kafo kun ĉokoladoj

Post la bankedo, distros nin Côr Meibion Maelgwn.

1 Mar 2010

St David's Day launch for new Esperanto text book/Y gwerslyfr Esperanto cyntaf erioed yn Gymraeg

Y gwerslyfr Esperanto cyntaf erioed yn Gymraeg

Mae'r gwerslyfr cyntaf yn Gymraeg i ddysgu'r iaith ryngwladol Esperanto newydd ymddangos. Arweinlyfr 36 o dudalennau i Esperatno yw'r Mini-Cwrs, yn cynnwys deg o wersi, ymarferion darllen a geirfa. Y gŵr sy'n gyfrifol am y fenter yw Harry Barron o Fachynlleth.

Iaith yw Esperanto a gyflwywyd yn 1887 gan Dr. L.L. Zamenhof yn sgil blynyddoedd o waith. Cynigiodd ef Esperanto fel ail iaith a fyddai'n caniatáu i bobl sydd â gwahanol ieithoedd brodorol gyfathrebu, gan gadw eu hieithoedd a'u diwylliannau eu hunain yr un pryd. Nid yw Esperanto'n ceisio disodli'r un iaith arall; gweithreda fel iaith gyffredin. Cyhoeddwyd yr arweinlyfr bychan cyntaf i'r iaith yn 1910, a chyhoeddwyd geiriadur Cymraeg-Esperanto, Esperanto-Cymraeg yn 1985.

Mae'r Mini-Cwrs Esperanto ar gael am £1.50 a £0.50 cludiant gan Ffederasiwn Esperanto Cymru, 8 Vardre View, Deganwy, CONWY, LL31 9TE.


The first ever Esperanto text book appears in Welsh


The first ever text book in Welsh designed to teach the international language Esperanto has just been published. The Mini-Cwrs is a 36 page guide to Esperanto, consisting of ten lessons, some reading exercises and a vocabulary.
The man behind the new booklet is Harry Barron of Machynlleth.

Esperanto is a language introduced in 1887 by Dr. L.L. Zamenhof after years of development. He proposed Esperanto as a second language that would allow people who speak different native languages to communicate, yet at the same time retain their own languages and cultural identities. Esperanto doesn't replace anyone's language but simply serves as a common language. The first tiny guide to the language was published in 1910, and a two-way dictionary in Esperanto and Welsh was published in 1985.

Mini-Cwrs Esperanto is available for £1.50 plus £0.50 postage from Esperanto Federation of Wales, 8 Vardre View, Deganwy, CONWY, LL31 9TE.


19 Feb 2010

Distros nin Côr Meibion Maelgwn

Tuj post la bankedo je vendredo vespere de la Brita Kongreso, inter 21.00 kaj 21.30, distros nin Côr Meibion Maelgwn, virvoĉa ĥoro, kiu gajnis la unuan premion en la pasinta Nacia Ejstedvodo (Kulturfesto). Ni ne deziras ke la 60 ĥoranoj estu pli multnombraj ol la kongresanoj, do aliĝu amase al la Kongreso!

15 Feb 2010

Minikurso kimra/esperanta

Parolantoj de la kimra lingvo povas nun lerni Esperanton per tiu lingvo. La nova Mini-Cwrs (minikurso) nun haveblas. La kosto estas po £2.00 (inkluzive de sendokostoj ene de Britio). Por pli da informoj kaj por aĉeti, retmesaĝu.

Welsh speakers can now learn Esperanto via the new Mini-Cwrs in that language. The book costs £2.00 (including P&P in the UK). For more information and to buy, ebost

Mae siaradwyr y Gymraeg yn gallu dysgu'r iaith Esperanto trwy'r mini-cwrs newydd. Mwy o wybodaeth gan ebost.

12 Feb 2010

Butikumado

Ĉu vi estas butikumema? Diversaj ĉarmaj butikoj atendas vin en Llandudno. Estas amaso da interesegaj sendependaj butikoj en la urbo kaj la butikumejo Victoria enhavas 40 el la plej konataj vendejoj en Britio.

Ne maltrafu la okazon iom butikumadi en via libertempo inter programeroj. Vi povos gustumi kaj aĉeti kimrajn specialaĵojn kiel kukojn, fromaĝon, kolbasojn, vinon kaj bieron. Por donacoj kaj memoraĵoj, la butikoj atendas vin!

4 Jan 2010

Adiaŭ, Teach Yourself! Saluton, Mondial!

Ĉiam avide atenditaj ĉe Britaj Kongresoj estas la prelegoj de John Wells. John kutime prelegas tre interese pri diversaj lingvistikaj temoj.

Ĉi-jare ni bonŝancos ke eldoniĝos (espereble dum marto) lia nova esperanta-angla-esperanta vortaro.

Pasis pli ol kvardek jaroj post la apero de esperanta-angla-esperanta vortaro en la serio Teach Yourself. La nova eldono de la vortaro, estas plene reviziita kaj reverkita, kun multaj aldonoj, ŝanĝoj kaj plibonigoj. La nova eldonisto estas Mondial, Nov-Jorko.

En sia kongresa prelego la aŭtoro montros kiel evoluis intertempe la du lingvoj kaj diskutos diversajn problemojn, kiuj leviĝis dum la reverkado de la vortaro. Nun fine vi povas esperantigi /meerkat, biodegradable, t'ai chi, kumquat, motherboard, laptop/ kaj /spreadsheet.

Pli da detaloj pri la kongresa programo haveblas ĉe: http://www.esperantollandudno2010.org.uk/programo.html

Interesitoj pri la nova vortaro vidu: http://www.librejo.com/wells-vortaro/index.html