26 Mar 2010

Ĉu vi pepas?

La kongresejo por BK2010 havas rapidan, sendratan retkonekton en preskaŭ ĉiuj ĉambroj. Do, se vi estas pepanto, bloganto, retumanto, kunportu vian porteblan komputilon/iPod-Tuŝon/notblokan komputilon ktp!

Se vi ne komprenas la antaŭan frazon, ne maltrankviliĝu! Ni ankaŭ multe kunbabilados neelektronike laŭ tradicia metodo :)

21 Mar 2010

Distra Vespero


La sabaton vesperon de la kongresa semajnfino okazos Distra Vespero kaj, kiel kutime, ni serĉas kontribuontojn.

Eventualaj kontribuontoj sin proponu al Hilary Chapman kun detaloj pri via varietaĵo!

15 Mar 2010

kongresa bankedo

Venis al mi diversaj demandoj pri la kongresa bankedo. Jen, do, kion mi scias ĝis nun:

La kongresa bankedo okazos je la 20a horo vendredon la 14an de majo en la Imperia Hotelo (la kongresejo).
Kiam vi aliĝos al la kongreso, vi ricevos detalojn pri antaŭmendo de la bankedo. (Se vi jam aliĝis, vi baldaŭ ricevos tiujn detalojn). Ankaŭ eblos aĉeti biletojn por la bankedo ĉe la kongresa akceptejo.
La kosto de la bankedo estas po £23 persone. Verŝajna menuo estos:

Pasteĉo de miksitaj kimraj fromaĝoj, poreoj kun mustardo Llanrwst, kompoto el pomoj kaj vinberoj, rostitaj pantranĉeroj

* * * * *

Rostita rosmarenkuirita ŝafidaĵo kun porea terpomkaĉo, karotoj kuiritaj kun citrono, verdaj fazeoloj kaj menta saŭcoPastaĵo de legomoj kaj miksitaj legumoj, buterkuirita spinaco,
saŭco el tomatoj

* * * * *

Torto de freŝaj fragoj kun glaciaĵo de viskio Penderyn

* * * * *

freŝe muelita kafo kun ĉokoladoj

Post la bankedo, distros nin Côr Meibion Maelgwn.

1 Mar 2010

St David's Day launch for new Esperanto text book/Y gwerslyfr Esperanto cyntaf erioed yn Gymraeg

Y gwerslyfr Esperanto cyntaf erioed yn Gymraeg

Mae'r gwerslyfr cyntaf yn Gymraeg i ddysgu'r iaith ryngwladol Esperanto newydd ymddangos. Arweinlyfr 36 o dudalennau i Esperatno yw'r Mini-Cwrs, yn cynnwys deg o wersi, ymarferion darllen a geirfa. Y gŵr sy'n gyfrifol am y fenter yw Harry Barron o Fachynlleth.

Iaith yw Esperanto a gyflwywyd yn 1887 gan Dr. L.L. Zamenhof yn sgil blynyddoedd o waith. Cynigiodd ef Esperanto fel ail iaith a fyddai'n caniatáu i bobl sydd â gwahanol ieithoedd brodorol gyfathrebu, gan gadw eu hieithoedd a'u diwylliannau eu hunain yr un pryd. Nid yw Esperanto'n ceisio disodli'r un iaith arall; gweithreda fel iaith gyffredin. Cyhoeddwyd yr arweinlyfr bychan cyntaf i'r iaith yn 1910, a chyhoeddwyd geiriadur Cymraeg-Esperanto, Esperanto-Cymraeg yn 1985.

Mae'r Mini-Cwrs Esperanto ar gael am £1.50 a £0.50 cludiant gan Ffederasiwn Esperanto Cymru, 8 Vardre View, Deganwy, CONWY, LL31 9TE.


The first ever Esperanto text book appears in Welsh


The first ever text book in Welsh designed to teach the international language Esperanto has just been published. The Mini-Cwrs is a 36 page guide to Esperanto, consisting of ten lessons, some reading exercises and a vocabulary.
The man behind the new booklet is Harry Barron of Machynlleth.

Esperanto is a language introduced in 1887 by Dr. L.L. Zamenhof after years of development. He proposed Esperanto as a second language that would allow people who speak different native languages to communicate, yet at the same time retain their own languages and cultural identities. Esperanto doesn't replace anyone's language but simply serves as a common language. The first tiny guide to the language was published in 1910, and a two-way dictionary in Esperanto and Welsh was published in 1985.

Mini-Cwrs Esperanto is available for £1.50 plus £0.50 postage from Esperanto Federation of Wales, 8 Vardre View, Deganwy, CONWY, LL31 9TE.