21 Mar 2010

Distra Vespero


La sabaton vesperon de la kongresa semajnfino okazos Distra Vespero kaj, kiel kutime, ni serĉas kontribuontojn.

Eventualaj kontribuontoj sin proponu al Hilary Chapman kun detaloj pri via varietaĵo!

No comments: